Concept

Engineering

Realization


Prototype & Testing

Visualisation

Production

Idee & Concept ontwerp

Het doel van deze fase is het vaststellen van de ontwerp- en productrichting. Op basis van de eisen en wensen zullen we onderzoeken wat de beste productrichting is. Door een aantal iteraties van schetsen en bouwen van mockups te doorlopen komen we tot functionele (deel-)oplossingen. In overleg met u toetsen en filteren we de diverse concepten en beslissen we welk concept we verder gaan ontwikkelen.

Heeft u al een productieidee?

Dan bespreken we de eisen en wensen en brengen we de doorlooptijd in kaart. Aan de hand van deze gegevens zullen we beginnen met het creatieve proces van een brainstorm. Hierin gaan we zoveel mogelijk ideeën en oplossingen genereren waarbij we door snelle schetsen op papier de vormen, functies en interacties visualiseren. In overleg met de klant en aan de hand van toetsingscriteria zullen de ideeën gefilterd worden om te resulteren in het beste productidee. Heeft u nog geen concreet idee of heeft u vragen over de marktpotentie? Dan kunnen we vooraf een marktonderzoek doen om een goed beeld te krijgen van de doelgroep, marktpositie en concurrentie. De keuzes die in de eerste ontwikkelfase gemaakt worden zijn essentieel voor de uiteindelijke productuitvoering. Voorafgaand aan de vervolgfase kunnen we uw conceptidee visualiseren zodat u het concept kunt toetsen onder potentiële afnemers of kunt bespreken met uw partners.

 • Creatieve idee-generatie & visualisatie.
 • Conceptontwikkeling op basis van ontwerpspecificaties
 • Ergonomie- en vormstudies
 • Oplossingen voor (mechanische) productfunctie
Person holding black pen to sketch with calipers

Engineering

In de engineeringsfase wordt de vertaalslag gemaakt om het beste concept uit te ontwikkelen in 3d-CAD tot een produceerbaar product. Hiervoor worden technische detailoplossingen uitgewerkt aan de hand van de materiaalkeuzes en bijbehorende productieprocessen. Alle specificaties zoals oppervlaktebehandeling, structuur en kleur worden vastgelegd. Een directe samenwerking met leveranciers maakt het mogelijk om een hoogwaardig product te maken binnen uw budget. Om de produceerbaarheid van uw product verder te verbeteren wordt er tijdens de engineeringsfase sterk gekeken naar het optimaliseren voor de productie en assemblage (Design for Manufacturing & Assembly). Het ontwerpen voor productie richt zich voornamelijk op het optimaliseren van de produceerbaarheid door de selectie van het beste productieproces, de beste materiaalkeuze, de vereiste maatnauwkeurigheid en afwerking. Het ontwerpen voor assemblage heeft de focus om de assemblage te vereenvoudigen en te versnellen. Beide stappen zullen bijdragen in een kostreductie van het eindproduct. Voor dat er geïnvesteerd gaat worden in productiegereedschap is het mogelijk om het product te verifiëren aan de hand van een (rapid) prototype of een fotorealistische visualisatie.

 • Concept uit detailleren in 3d CAD.
 • Productoptimalisatie voor de materiaalkeuze en productiemethode
 • Ontwerpen voor productie en ontwerpen voor assemblage. Design for manufacturing (DFM) and Design for Assembly (DFA)
 • Fotorealistische visualisatie en animatie in 3D
Right view of Sampix Xdrop manifold in 3d CAD design

Realisatie

Hoewel het hele ontwikkelproces draait om de afstemming met productie, zorgen we in deze fase voor de daadwerkelijke realisatie. Het ontwerp wordt gefinetuned aan de hand van tests, prototypes en overleg met producenten. Voorafgaand aan de productie worden de technische tekeningen en productiedocumenten opgesteld zodat de producent er een scherpe aanbieding van kan maken of het direct in productie kan nemen.
Om de gebruikersinteractie of de assemblage instructies te illustreren kunnen er (realistische) visualisaties gemaakt worden voor handleidingen en presentaties.
Om uw product op de markt te brengen werken wij samen met specifieke producenten voor enkelstuks, kleine series, massaproductie en alles daartussen. Wij adviseren en begeleiden u in het uitbesteden van gereedschap en 000-series als ook in de verificatie.

 • Optimalisatie van o.a. materiaal, assemblage en kosten
 • Technische tekeningen ten behoeve van productie
 • Assemblage instructies en visualisatie
 • Advies en begeleiding in contact en overdracht naar producenten
Samplix Xdrop with manifold design for medical purpose to sample DNA

Benieuwd naar hoe wij u kunnen helpen uw product te realiseren?

Bespreek je idee